PÉČE O LES

Chcete dát svému lesu tu nejlepší odbornou péči?

Svěřte ho do našich rukou. Pomůžeme vám zajistit kompletní služby lesního hospodáře i další služby spojené s údržbou lesa. Zastoupíme vás také při jednání s dotčenými úřady, vyřídíme příslušné dotace a zrealizujeme projekty na klíč.

Postaráme se o kousek lesa, který máte za barákem ale zároveň se umíme postarat o velké lesní celky.

Věřte nám, lesům opravdu rozumíme.

Těžba dřeva

Dřevo těžíme pomocí šetrných technologií.

Zajistíme pro vás:

 • ruční těžbu
 • harvestorovou těžbu
 • vyvážení dřeva vyvážecí soupravou
 • přibližování dřeva UKT a LKT
 • přibližování dřeva koněm
 • odlesňování stavebních ploch

Výkup dřeva

Kulatinu vykupujeme za nejlepší možnou cenu na trhu.

Zajistíme pro vás:

 • výkup dřeva na stojato

 • výkup dřeva na odvozním místě

 • vykupujeme veškeré sortimenty

 • rychlé a transparentní vyúčtování

Pěstební péče

S pečlivostí se postaráme o založení a výchovu Vašeho nového lesa.

Zajistíme pro vás:

 • zalesnění včetně projektu

 • likvidaci potěžebních zbytků

 • přípravu ploch k zalesnění

 • stavbu oplocenek

 • ochranu kultur prorti buřeni

 • prořezávky a výseky

 • pravidelnou následnou péči

 • vyřízení dotací

Poznávací stezky

Co kdyby vaším lesem vedla stezka, která provede děti lesním světem za pomocí edukativních prvků, nebo stezka kterou provází relaxační zastávky s výhledem do krajiny?

Zajistíme pro vás:

 • stezka poznávání lesního světa
 • stezka s relaxačními zastávkami
 • stezka s informačními tabulemi

Lesní cesty

Výstavba nových cest, oprava stávajících a nebo třeba jen vylepšení v podobě instalace svodnic a nebo  uzamykatelné brány.

Zajistíme pro vás:

 • výstavbu nové lesní cesty
 • realizace lesních pěšin
 • opravu poníčené cesty
 • instalaci odvodńovacích prvků
 • montáže brán a cedulí

Vodní díla

Vracíme vodu do lesů a udržujeme stávající vodní díla.

Zajistíme pro vás:

 • obnova mokřadů, rybníků a tůní

 • obnova rybníků a tůní

 • sečení břehových porostů

 • údržba vodních děl

Služba odborného lesního hospodáře (OLH)

Zajistíme Vám, jako vlastníkovi lesa odbornou úroveň hospodaření tak, aby nedošlo k porušení zákona.

Zajistíme pro vás:

 • služba odborného lesního hospodáře
 • vypracování plánu hospodaření
 • veškeré jednání s úřady
 • odborné poradenství

Dotace

Zařídíme pro Vás veškeré administrativní úkony pro úspěšné získání dotací

Zajistíme pro vás:

 • obnova lesních porostu

 • výchova lesních porostů

 • zajištění lesních porostů

 • kompletní vyřízení

Výkup lesa

Prodejte Váš les za nejlepší cenu na trhu

Pomůžeme Vám s:

LES NASTOJATO
Prodejte jen to, co stojí. Za stromy, které vytěžíme, Vám dobře zaplatíme a nové vysadíme.

LES S POZEMKEM
Prodejte kompletně celý lesní pozemek a získejte nejvíc. Lesy vykupujeme v Královehradeckém a Libereckém kraji. 

Nezávazná poptávka

Zaujaly vás naše služby? Pomocí tohoto formuláře nám můžete sdělit s čím potřebujete poradit
nebo rovnou odeslat produktovou poptávku.  Nebojte se rozepsat.