PÉČE O LES

Chcete dát svému lesu tu nejlepší odbornou péči?

Svěřte ho do našich rukou. Pomůžeme vám zajistit kompletní služby lesního hospodáře i další služby spojené s údržbou lesa. Zastoupíme vás při jednání s dotčenými úřady, vyřídíme příslušné dotace a zrealizujeme projekty na klíč.

Postaráme se o kousek lesa, který máte za barákem, a zároveň se umíme postarat o velké lesní celky.

Věřte nám, lesům opravdu rozumíme.

Těžba dřeva

Dřevo těžíme pomocí šetrných technologií.

Zajistíme pro vás:

 • ruční těžbu
 • harvestorovou těžbu
 • vyvážení dřeva vyvážecí soupravou
 • přibližování dřeva UKT a LKT
 • přibližování dřeva koněm
 • přibližování dřeva lesními lanovkami
 • odlesňování stavebních ploch

Výkup dřeva

Kulatinu vykupujeme za nejlepší možnou cenu na trhu.

Zajistíme pro vás:

 • výkup dřeva na stojato
 • výkup dřeva na odvozním místě
 • výkup veškerých sortimentů
 • rychlé a transparentní vyúčtování

Pěstební péče

S pečlivostí se postaráme o založení a výchovu vašeho nového lesa.

Zajistíme pro vás:

 • zalesnění včetně projektu
 • likvidaci potěžebních zbytků
 • přípravu ploch k zalesnění
 • ochranu kultur proti zvěři - stavbu oplocenek
 • ochranu kultur proti buřeni a škůdcům
 • prořezávky a výseky
 • pravidelnou následnou péči
 • vyřízení dotací

Poznávací stezky

Co kdyby vaším lesem vedla stezka, která provede děti lesním světem za pomocí edukativních prvků, nebo stezka, kterou provází relaxační zastávky s výhledem do krajiny?

Zajistíme pro vás:

 • stezku poznávání lesního světa
 • stezku s relaxačními zastávkami
 • stezku s informačními tabulemi

Lesní cesty

Postaráme se o vybudování funkční komunikační sítě, o vylepšení cest instalací svodnic, uzamykatelných bran a dalších prvků.

Zajistíme pro vás:

 • výstavbu nové lesní cesty
 • realizaci lesních pěšin
 • opravu poničené cesty
 • instalaci odvodňovacích prvků
 • montáž bran a cedulí

Služba odborného lesního hospodáře (OLH)

Zaručíme Vám, jako vlastníkovi lesa, odbornou úroveň hospodaření tak, aby nedošlo k porušení zákona.

Zajistíme pro vás:

 • službu odborného lesního hospodáře
 • vypracování plánu hospodaření
 • veškeré jednání s úřady
 • odborné poradenství

Výkup lesa

Prodejte Váš les za nejlepší cenu na trhu.

Pomůžeme Vám s:

LES NASTOJATO
Prodejte jen to, co stojí. Za stromy které vytěžíme, Vám dobře zaplatíme a nové vysadíme.

LES S POZEMKEM
Prodejte kompletně celý lesní pozemek a získejte nejvíc. Lesy vykupujeme v Královehradeckém a Libereckém kraji. 

Dotace

Zařídíme pro Vás veškeré administrativní úkony pro úspěšné získání dotací.

Získejte dotace na:

 • obnovu lesních porostů
 • výchovu lesních porostů
 • zajištění lesních porostů

Vodní díla

Vracíme vodu do lesů a udržujeme stávající vodní díla.

Zajistíme pro vás:

 • obnovu mokřadů, rybníků a tůní
 • sečení břehových porostů
 • údržbu vodních děl

Nezávazná poptávka