Dotace

Zařídíme pro Vás veškeré administrativní úkony pro úspěšné získání dotací v lesnictví a vybrané myslivecké činnosti.

V pěstební činnosti:

 • Mechanická příprava půdy před obnovou lesa
 • Úklid klestu do hromad (s ponecháním k zetlení)
 • Umělá obnova sadbou
  • Zřizování nových oplocenek
  • Následná péče po výsadbě
  • Zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě
  • Výchova lesních porostů do 40 let věku

Šetrné technologie:

 • Soustřeďování dříví lanovkou
 • Soustřeďování dříví koněm
 • Soustřeďování dříví vyvážením
 • Štěpkování/drcení klestu s rozptýlením štěpky/drtě v porostu
 • Soustřeďování dříví železným koněm

Příspěvek na zpracování lesních hospodářských plánů.

Příspěvky na ochranu lesa.


Mám zájem o nezávaznou nabídku na ruční těžbu