Pěstební péče

Nabízíme komplexní služby péče a správy lesa.

S pečlivostí se postaráme o založení a výchovu vašeho nového lesa.

Jestli poptáváte služby, jako je zalesnění, prořezávky, péče o les či vyřízení dotací, tak jste tady správně!

Zalesnění včetně projektu

Koloběh života lesního porostu začíná právě jeho založením. Je třeba držet se několika zásad, abychom dosáhli kýženého výsledku.

V praxi to znamená: 

 • Příprava projektu (dotace, výběr sadebního materiálu, objednávka materiálu – sazenice, pletivo, chemie…)
 • Výběr správného a kvalitního sadebního materiálu
 • Úklid a příprava stanoviště před samotnou výsadbou
 • Dodržení technologie výsadby(sadba jamková nebo štěrbinová)
 • Ochranu nové výsadby (chemická - nátěry, mechanická - oplocení, vyžínání…)   
 • Péče o zajištěnou kulturu až do fáze prořezávek

Likvidaci potěžebních zbytků

Klest uklízíme:

 • Manuálně (shazování na valy nebo hromady)
 • Manuálně pálením
 • Mechanizovaně (klestí je sváženo vyvážecím traktorem na odvozní místo, drceno na štěpku a odvezeno)

Příprava ploch k zalesnění

Plochy pro zalesnění připravujeme:

 • Likvidací buřeně a náletových dřevin
 • Frézováním (celoplošně nebo pomístně)

Stavba oplocenek

Ochrana nové lesní výsadby je zákonnou povinností každého majitele lesa.
Účinným opatřením, jak zabránit poničení výsadby zvěří a manuálnímu poničení, jsou lesní oplocenky.
Nabízíme oplocenky dřevěné a pletivové.

Dřevěné oplocenky:
Zajišťujeme výrobu i stavbu dřevěných oplocenek včetně vstupních branek. Výška 160cm, délka polí 3m.

Pletivové oplocenky:
Zajišťujeme stavbu pletivových oplocenek včetně dodání kůlů, vzpěr, kolíků, vstupních
branek a pletiva. Výška 160cm, délka polí 3,5m.

Ochrana kultur 

V oblasti ochrany mladých lesních kultur poskytujeme služby:

 • Mechanická (oplocenky, plotové dílce, individuální ochrany, vyžínání)
 • Chemická (máčení sazenic, nátěry proti okusu, ohryzu)

Oplocenky a individuální ochrany:

Zřizování oplocenek a individuálních ochran patří do kategorie mechanické ochrany mladých lesních porostů proti zvěři.

Uměle založené kultury by měly být oploceny vždy, zejména v oblasti se zvýšeným výskytem spárkaté zvěře. Pokud je výsadba realizována v podzimních měsících je lépe nejprve postavit oplocenku a až poté provést samotnou výsadbu. Pro zvěř jsou neoplocené sazenice příliš atraktivní k okusu.

Oplocenky zřizujeme:

 • Drátěné (klasické lesnické pletivo žárově zinkované)
 • Dřevěné dílce

Individuální ochrany jsou instalovány v případě, kdy je zapotřebí rozmístění jednotlivých sazenic po porostu nebo při výsadbě alejí, solitérních stromů.

Vyžínání:

Vyžínáním chráníme mladé lesní kultury proti buřeni, která je zejména na živných stanovištích velmi agresivní. Sazenice špatně odrůstají a v krajním případě dochází k jejich úhynu – zadušení. 

Chemická ochrana:

 • Máčení sazenic před výsadbou (hnojivo, fungicidy)
 • Postřik kořenových krčků po výsadbě (klikor borový)
 • Nátěry proti okusu a ohryzu (repelenty proti zvěři)
 • Postřik proti buřeni

Prořezávky a výseky 

Prvním výchovným zásahem ve velmi mladých porostech jsou prostřihávky náletů (nárostů). Jedná se o redukci jedinců z přirozené obnovy (ze semen mateřského porostu). Tyto zásahy jsou velmi důležité, neboť následně dochází k zesílení nárostů (tzv. druhotnému tloustnutí). To se děje z důvodu zlepšení přísunu půdních živin.

Prořezávkou rozumíme pěstební zásah v mladých lesních porostech, který je realizován ve fázi tyčkovin (tzn. jedinci o průměru do 7 cm na pařezu). Technika a intenzita zásahu se liší dle dřeviny, stanoviště a násobnosti (počet zásahů za decennium – 1x, 2x nebo 3x za deset let).

Pravidelná následná péče

O lesní ekosystémy se postaráme se svědomitostí řádného hospodáře v celém životním cyklu lesa.

 • Doplnění sazenic (mezery z důvodu nezdaru zalesnění, přísušku)
 • Chemické ošetření zajištěných kultur (repelenty, insekticidy)
 • Ožínání kolem sazenic
 • Údržby oplocenek a individuálních ochran


Výchovné zásahy:

 • Prostřihávky (nálety a nárosty – do cca 2 m výšky)
 • Prořezávky (tyčkoviny – průměr do 7 cm na pařezu)
 • Probírky (tyčoviny – nastávající kmenoviny)

O Váš les se postaráme, jako o vlastní!

Kam sahá náš revír?

Centrem naší společnosti je Vrchlabí. Krkonoše a Podkrkonoší jsou náš hlavní rajon,
ale zakázky pro Vás zpracujeme po celém Libereckém a Královéhradeckém kraji.

ZASADIT SEMÍNKO SPOLUPRÁCE 🌱

Poptejte naše služby pohodlně online nebo nás kontaktujte telefonicky
na čísle 739 758 780 nebo e-mailem objednavky@greenboss.cz.

Každou zakázku posuzujeme individálně a naším cílem je spokojenost zákazníka.
Jsme zde pro Vás!