Lesní cesty

Postaráme se o kompletní vybudování funkční komunikační sítě, o vylepšení cest instalací svodnic, uzamykatelných bran a dalších prvků.

Kompletní realizace:

Provádíme stavbu nových či údržbu starších lesních cest včetně instalace odvodňovacích prvků, závor, cedulí. U stávající lesní cestní sítě zajišťujeme pravidelnou údržbu a opravy.

 • Výstavbu nové lesní cesty
  Lesní cestní síť je v České republice poměrně hustá, proto se ke stavbě nových cest přistupuje spíše sporadicky. Nově vytváříme pomocné přibližovací linky pro vyvážecí soupravu. Tím pádem se dostane pro dříví až k pařezu a není zapotřebí použít k vyklizování univerzální kolový traktor.
   
 • Opravu a údržbu lesních cest
  Posoudíme aktuální stav a nabídneme vám možnosti, jak cestu nejlépe opravit.
   
 • Realizace lesních stezek, turistických chodníků a pěšin
  K naučným stezkám patří nejen dostatek laviček a informačních panelů, ale v první řadě bezpečný pohyb po kvalitní cestě. Šetrně provedeme zemní úpravy, případně dosypeme vhodným materiálem pro dané stanoviště nebo vydláždíme kamenem.
   
 • Montáž bran, závor a cedulí
  Vaše lesní cesty opatříme dopravním značením, závorou, instalací svodnic či dalšími bezpečnostními prvky. 

Spolehlivý partner v oblasti výstavby a údržby lesních cest.

Kam sahá náš revír?

Centrem naší společnosti je Vrchlabí. Krkonoše a Podkrkonoší jsou náš hlavní rajon,
ale zakázky pro Vás zpracujeme po celém Libereckém a Královéhradeckém kraji.

ZASADIT SEMÍNKO SPOLUPRÁCE 🌱

Poptejte naše služby pohodlně online nebo nás kontaktujte telefonicky
na čísle 739 758 780 nebo e-mailem objednavky@greenboss.cz.

Každou zakázku posuzujeme individálně a naším cílem je spokojenost zákazníka.
Jsme zde pro Vás.