Lesní cesty

Provádíme stavbu nových lesních cest včetně instalace odvodňovacích prvků, závor, cedulí. U stávající lesní cestní sítě zajišťujeme údržbu a opravy.

Zajistíme pro vás:

  • Výstavbu nové lesní cesty

Lesní cestní síť je v České republice poměrně hustá, proto se ke stavbě nových cest přistupuje spíše sporadicky.
Nově vytváříme pomocné přibližovací linky pro vyvážecí soupravu. Tím pádem se dostane pro dříví až k pařezu a není zapotřebí použít k vyklizování univerzální kolový traktor.

  • Realizace lesních stezek, turistických chodníků

K naučným stezkám patří nejen dostatek laviček a informačních panelů, ale v první řadě bezpečný pohyb po kvalitní cestě.
Šetrně provedeme zemní úpravy, případně dosypeme vhodným materiálem pro dané stanoviště nebo vydláždíme kamenem.

  • Opravu a údržbu lesních cest


Mám zájem o nezávaznou nabídku na lesní cestu