Komplexní služby těžby dřeva

Nabízíme služby v oblasti těžby dřeva jako odborníci s dlouholetými zkušenostmi. 
Používáme moderní a hlavně šetrné technologie, abychom chránili přírodu.

V našich službách najdete ruční těžbu, harevestorovou těžbu, přibližování dřeva UKT a LKT, koněm či lanovkou.

Ruční těžba

Jedná se o motomanuální těžbu dřeva klasického modelu: dřevař a motorová pila.

Realizujeme lesní těžbu:

 • Výchovné zásahy - probírky, kde provádíme individuální výběr dle aktuálních potřeb porostu v předmýtním věku za účelem podpory nadějných - cílových stromů.
   
 • Nahodilé těžby kůrovcem napadená dřevní hmota, porosty po větrné kalamitě, škody způsobené suchem (korní spála, přísušky).
   
 • Mýtní těžby lesního porostu, který dosáhl mýtního věku – fyzické dospělosti, což je nejvhodnější doba pro těžbu jak z hlediska ekonomického (nejlepší zpeněžení z hlediska rozměrových dimenzí), tak ekologického (přestárlé porosty jsou náchylnější na napadení houbami, kůrovcem; ztrácí odolnost vůči poryvům větru).

Harvestorová těžba

V případě objemnějších zakázek používáme harvestorový uzel (harvestor + forwarder – vyvážecí souprava). Těžba harvetorem je prováděna s maximální ohleduplností a šetrností vůči mladému podrostu, lesní cestní síti a lesní půdě. V žádném případě neplatí, že velký stroj způsobí velké škody. Pokud jsou práce realizovány za vhodných klimatických podmínek, dochází naopak k minimálnímu poškození půdního krytu i náletu.

Vyvážení dřeva

Technologie je volena s ohledem na dimenze dříví a terénní podmínky. Vždy šetrně a efektivně.
 

Vyvážení dřeva vyvážecí soupravou

 • Malé (kolové / pásové) stroje vhodné na dříví slabších dimenzí, omezené prostorové možnosti, méně únosné terény.
 • Velké stroje vhodné na mýtní porosty, přibližování na větší vzdálenosti, možnost s využitím kolopásů – rozložení hmotnosti stroje na větší plochu, lepší prostupnost terénem.
   

Vyvážení dřeva s UKT a LKT

Vyklizování dříví univerzálním kolovým traktorem (UKT) a lesním kolovým traktorem (LKT) je technologie používána jako mezičlánek mezi těžbou dřeva a přibližováním vyvážecí soupravou. 
 

Přibližování dřeva

Koněm: využíváme v obtížně dostupných lesních porostech, kam se větší stroje nedostanou nebo by způsobily nadměrné škody na půdním krytu. Potahy se jeví jako vhodné řešení pro slabší probírky nebo pro jednotlivé stromy nahodilé těžby.


Lanovkou: pokud se jedná o objemnější těžby v nepřístupných terénech volíme lanová dopravní zařízení – lesní lanovky. Technologie je náročná na přípravu (stavba lanovky), proto je využívána u rozsáhlejších těžeb. Dříví je soustřeďováno v polozávěsu v celých délkách. Následně je manipulováno dřevařem na požadované sortimenty a vyvážecí soupravou dopravováno na odvozní místo, odkud se veze k odběrateli.

Vyberte si spolehlivého partnera v oblasti těžby dřeva.

Kam sahá náš revír?

Centrem naší společnosti je Vrchlabí. Krkonoše a Podkrkonoší jsou náš hlavní rajon,
ale zakázky pro vás zpracujeme po celém Libereckém a Královéhradeckém kraji.

ZASADIT SEMÍNKO SPOLUPRÁCE 🌱

Poptejte naše služby pohodlně online nebo nás kontaktujte telefonicky
na čísle 739 758 780 nebo e-mailem objednavky@greenboss.cz.

Každou zakázku posuzujeme individálně a naším cílem je spokojenost zákazníka.
Jsme zde pro vás a rádi Vám doporučíme ideální způsob těžby.