Služba odborného lesního hospodáře (OLH)

Zaručíme Vám, jako vlastníkovi lesa, odbornou úroveň hospodaření tak, aby nedošlo k porušení zákona.

Komplexní služby OLH:

Vlastníkovi lesa poskytneme odbornou úroveň lesnického poradenství. Převezmeme za Vás komunikaci s místně příslušným odborným lesním hospodářem a úřady.

Zajistíme pro vás:

 • služba odborného lesního hospodáře
  Jsme držiteli veškerých potřebných oprávnění pro výkon odborného lesního hospodáře.
   
 • vypracování plánu hospodaření
  V lesnictví je důležité dlouhodobější strategické plánování. Nejprve si určit úkony s nejvyšší naléhavostí a postupovat k těm ostatním. Činnosti jako zpracování větrných, kůrovcových a jiných kalamit, dále oprava oplocenek, dříve než si zvěř pochutná na mladých výsadbách, musí být vždy na prvním místě.

  Majitel lesa by měl mít alespoň rámcovou představu o tom, jakým směrem se bude ubírat hospodaření na jeho lesních majetcích. Je mnoho cest a způsobů hospodaření. My Vám je představíme a pomůžeme implementovat do praxe.
   
 • veškeré jednání s úřady
  Jednání s úřady je pro mnohé nepříjemnou záležitostí. Zařídíme pro Vás kompletní servis.

  V případě těžby lesa začínáme venkovní pochůzkou s odborným lesním hospodářem, ten následně vyhotoví vyrozumění o těžbě. Tento formulář, který musí odsouhlasit majitel lesa včetně spolumajitelů, doručíme na místně příslušný odbor životního prostředí (dle působnosti obce s rozšířenou působností). V případě, že během 30 dnů nepřijde negativní vyjádření, může se začít s těžbou lesa.

  Z dalších úředních úkonů, které jsme schopni v zastoupení majitele vyřídit, je to např. povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, zásah do významného krajinného prvku…
   
 • odborné poradenství
  Poskytujeme odborné poradenství v lesním hospodářství. Po terénním šetření na Vašem lesním majetku zhodnotíme současnou situaci (zdravotní stav, naléhavost zásahů…) a vypracujeme komplexní návrh plánu hospodaření do dalších let.

Kompletní servis pro Váš les.

Kam sahá náš revír?

Centrem naší společnosti je Vrchlabí. Krkonoše a Podkrkonoší jsou náš hlavní rajon,
ale zakázky pro Vás zpracujeme po celém Libereckém a Královéhradeckém kraji.

ZASADIT SEMÍNKO SPOLUPRÁCE 🌱

Poptejte naše služby pohodlně online nebo nás kontaktujte telefonicky
na čísle 739 758 780 nebo e-mailem objednavky@greenboss.cz.

Každou zakázku posuzujeme individálně a naším cílem je spokojenost zákazníka.
Jsme zde pro Vás.