Vyvážení dřeva vyvážecí soupravou

Vyvážecí souprava – vyvážecí traktor: technologie je volena s ohledem na dimenze dříví a terénní podmínky. Vždy šetrně a efektivně.

Můžeme nabídnout :

-malé kolové (pásové) stroje (dříví slabších dimenzí, omezené prostorové možnosti, méně únosné terény)

-velké stroje (mýtní porosty, přibližování na větší vzdálenosti, možnost s využitím kolopásů – rozložení hmotnosti stroje na větší plochu, lepší prostupnost terénem)


Mám zájem o nezávaznou nabídku na Vyvážení dřeva vyvážecí soupravou