Vyvážení dřeva vyvážecí soupravou

Vyvážecí souprava - Technologie je volena s ohledem na dimenze dříví a terénní podmínky. Vždy šetrně a efektivně.

Můžeme nabídnout:

  • Malé kolové (pásové) stroje (dříví slabších dimenzí, omezené prostorové možnosti, méně únosné terény)
  • Velké stroje (mýtní porosty, přibližování na větší vzdálenosti, možnost s využitím kolopásů – rozložení hmotnosti stroje na větší plochu, lepší prostupnost terénem)

Mám zájem o nezávaznou nabídku na Vyvážení dřeva vyvážecí soupravou