Rychlé a transparentní 

vyúčtování

Jakmile obdržíme od našich odběratelů protokoly z elektronických přejímek, je neprodleně připraveno transparentní vyúčtování celé akce. Zákazníkovi předložíme rozpis sortimentů dle kvalitativního třídění. Každá jakostní třída má svou výkupní cenu, se kterou je majitel lesa seznámen při podpisu smlouvy o dílo.


Mám zájem o nezávaznou nabídku