Prořezávky a výseky 

Prvním výchovným zásahem ve velmi mladých porostech jsou prostřihávky náletů (nárostů). Jedná se o redukci jedinců z přirozené obnovy (ze semen mateřského porostu). Tyto zásahy jsou velmi důležité, neboť následně dochází k zesílení nárostů (tzv. druhotnému tloustnutí). To se děje z důvodu zlepšení přísunu půdních živin.

Prořezávkou rozumíme pěstební zásah v mladých lesních porostech, který je realizován ve fázi tyčkovin (tzn. jedinci o průměru do 7 cm na pařezu). Technika a intenzita zásahu se liší dle dřeviny, stanoviště a násobnosti (počet zásahů za decennium – 1x, 2x nebo 3x za deset let)


Mám zájem o nezávaznou nabídku na prořezávku a výsek