Ochrana kultur 

V oblasti ochrany mladých lesních kultur poskytujeme služby:

  • Mechanická (oplocenky, plotové dílce, individuální ochrany, vyžínání)

  • Chemická (máčení sazenic, nátěry proti okusu, ohryzu)

Oplocenky a individuální ochrany

Zřizování oplocenek a individuálních ochran patří do kategorie mechanické ochrany mladých lesních porostů proti zvěři.

Uměle založené kultury by měly být oploceny vždy, zejména v oblasti se zvýšeným výskytem spárkaté zvěře. Pokud je výsadba realizována v podzimních měsících je lépe nejprve postavit oplocenku a až poté provést samotnou výsadbu. Pro zvěř jsou neoplocené sazenice příliš atraktivní k okusu.

Oplocenky zřizujeme:

  • Drátěné (klasické lesnické pletivo žárově zinkované)

  • Dřevěné dílce

Individuální ochrany jsou instalovány v případě, kdy je zapotřebí rozmístění jednotlivých sazenic po porostu nebo při výsadbě alejí, solitérních stromů.

Vyžínání

Vyžínáním chráníme mladé lesní kultury proti buřeni, která je zejména na živných stanovištích velmi agresivní. Sazenice špatně odrůstají a v krajním případě dochází k jejich úhynu – zadušení. 

Chemická ochrana     

  • Máčení sazenic před výsadbou (hnojivo, fungicidy)
  • Postřik kořenových krčků po výsadbě (klikor borový)
  • Nátěry proti okusu a ohryzu (repelenty proti zvěři)
  • Postřik proti buřeni

Mám zájem o nezávaznou nabídku na ochranu kultur