Likvidaci potěžebních zbytků

Likvidací potěžebních zbytků rozumíme úklid klestu po těžbě.

Klest uklízíme:

  • Manuálně (shazování na valy nebo hromady)
  • Manuálně s pálením
  • Mechanizovaně (klest je svážen vyvážecím traktorem na odvozní místo, drcen na štěpku a odvezen)

Mám zájem o nezávaznou nabídku na likvidace klestu