Zalesnění včetně projektu

Koloběh života lesního porostu začíná právě jeho založením. Je třeba držet se několika zásad, abychom dosáhli kýženého výsledku.

V praxi to znamená: 

  • Příprava projektu (dotace, výběr sadebního materiálu, objednávka materiálu – sazenice, pletivo, chemie…)
  • Výběr správného a kvalitního sadebního materiálu
  • Úklid a příprava stanoviště před samotnou výsadbou
  • Dodržení technologie výsadby(sadba jamková nebo štěrbinová)
  • Ochranu nové výsadby (chemická - nátěry, mechanická - oplocení, vyžínání…)   
  • Péče o zajištěnou kulturu až do fáze prořezávek

Mám zájem o nezávaznou nabídku na zalesnění