Ruční těžba

Jedná se o motomanuální těžbu dřeva – klasický model: dřevař a motorová pila.

Realizujeme lesní těžbu:

Výchovné zásahy - probírky, kde provádíme individuální výběr dle aktuálních potřeb porostu v předmýtním věku za účelem podpory nadějných - cílových stromů.

Nahodilé těžby kůrovcem napadená dřevní hmota, porosty po větrné kalamitě, škody způsobené suchem (korní spála, přísušky).

Mýtní těžby těžba lesního porostu, který dosáhl mýtního věku – fyzické dospělosti, což je nejvhodnější doba pro těžbu jak z hlediska ekonomického (nejlepší zpeněžení z hlediska rozměrových dimenzí), tak ekologického (přestárlé porosty jsou náchylnější na napadení houbami, kůrovcem; ztrácí odolnost vůči poryvům větru).


Mám zájem o nezávaznou nabídku na ruční těžbu