Příprava ploch k zalesnění

Plochy pro zalesnění připravujeme:

  • Likvidací potěžebních zbytků

  • Likvidace buřeně a náletových dřevin

  • Frézování (celoplošně nebo pomístně)


Mám zájem o nezávaznou nabídku na přípravu plochy pro zalesnění