Příprava ploch k zalesnění

Plochy pro zalesnění připravujeme:

  • Likvidací potěžebních zbytků
  • Likvidace buřeně a náletových dřevin
  • Frézování (celoplošně nebo pomístně)

Mám zájem o nezávaznou nabídku na přípravu plochy pro zalesnění