Přibližování dřeva lesními lanovkami

Pokud se jedná o objemnější těžby v nepřístupných terénech volíme lanová dopravní zařízení – lesní lanovky. Technologie je náročná na přípravu (stavba lanovky), proto je využívána u rozsáhlejších těžeb. Dříví je soustřeďováno v polozávěsu v celých délkách. Následně je manipulováno dřevařem na požadované sortimenty a vyvážecí soupravou dopravováno na odvozní místo, odkud se veze k odběrateli.


Mám zájem o nezávaznou nabídku o přiblížení dřeva lanovkou