Přibližování dřeva koněm

Přibližování dřeva koňskými potahy využíváme v obtížně dostupných lesních porostech, kam se větší stroje nedostanou nebo by způsobily nadměrné škody na půdním krytu. Potahy se jeví jako vhodné řešení pro slabší probírky nebo pro jednotlivé stromy nahodilé těžby (2 kůrovcem stromy uvnitř porostu, vývrat – zlom po větru, atd.)


Mám zájem o nezávaznou nabídku Přibližování dřeva koněm