Pravidelná 

následná péče

O lesní ekosystémy se postaráme se svědomitostí řádného hospodáře v celém životním cyklu lesa.

  • Doplnění sazenic (mezery z důvodu nezdaru zalesnění, přísušku)

  • Chemické ošetření zajištěných kultur (repelenty, insekticidy)

  • Ožínání kolem sazenic

  • Údržby oplocenek a individuálních ochran

Výchovné zásahy:

  • Prostřihávky (nálety a nárosty – do cca 2 m výšky)

  • Prořezávky (tyčkoviny – průměr do 7 cm na pařezu)

  • Probírky (tyčoviny – nastávající kmenoviny)


Mám zájem o nezávaznou nabídku na následnou péči