NADACE  zelený skutek

Borci z GREENBOSSU v tom mají jasno!!!

Pokud zelený šéf od přírody na jedné straně dostává,

na druhé straně musí světu na oplátku zase vrácet.

V našem zeleném světě tomu říkáme:

ZELENÝ SKUTEK...

Projekty v přípravě

Darování plného kontejneru štípaného dřeva 

Vysazení 10 milionů stromů

Darování Dřevěného produktu