NADACE  zelený skutek

Borci z GREENBOSSU v tom mají jasno!!!

Pokud zelený šéf od přírody na jedné straně dostává, musí na oplátku zase spravedlivě vrácet.

V našem zeleném světě tomu říkáme:

ZELENÝ SKUTEK...

DARUJ POLÍNKO  

Darování plného kontejneru štípaného dřeva lidem kreří si ho nemohou dovolit

ZASAĎ SEMÍNKO

Cílem je vysazení 10 milionů stromů

Vrácení dřeva přírodě

Montáž Dřevěného produktu tam kde bude k užitku a bude dělat radost.

( například hřiště pro dětský domov, lavička u příjemného výhledu, krmítka pro ptáky a lesní zvěř )