Komplétní péče o les

Chcete dát svému lesu tu nejlepší odbornou péči?

Svěřte ho do našich rukou. Pomůžeme vám zajistit kompletní služby lesního hospodáře i další služby spojené s údržbou lesa. Zastoupíme vás také při jednání s dotčenými úřady, vyřídíme příslušné dotace a zrealizujeme projekty na klíč.

Postaráme se o kousek lesa, který máte za barákem ale zároveň se umíme postarat o velké lesní celky.

Věřte nám, lesům opravdu rozumíme.

Těžba dřeva

Dřevo těžíme pomocí šetrných
technologií.

Zajistíme pro vás:

 • ruční těžbu,
 • harvestorovou těžbu,
 • vyvážení dřeva vyvážecí soupravou,
 • přibližování dřeva UKT a LKT, 
 • přibližování dřeva koněm.
 • odlesňování stavebních ploch

Výkup dřeva

Kulatinu vykupujeme za nejlepší možnou cenu na trhu.

Zajistíme pro vás:

 • výkup dřeva na stojato,

 • výkup dřeva na odvozním místě,

 • rychlé a transparentní vyúčtování.

Pěstební péče

S pečlivostí se postaráme o založení a výchovu Vašeho nového lesa.

Zajistíme pro vás:

 • realizaci zalesňovacích projektů,,

 • likvidaci potěžebních zbytků,

 • přípravu ploch k zalesnění,

 • stavbu oplocenek,

 • ochranu kultur prorti buřeni,

 • prořezávky a výseky.

 • pravidelnou následnou péči,

 • vyřízení dotací,

Poznávací stezky

Co kdyby vaším lesem vedla stezka, která provede děti lesním světem za pomocí edukativních prvků, nebo stezka kterou provází relaxační zastávky s výhledem do krajiny?

Zajistíme pro vás:
 • stezka poznávání lesního světa,
 • stezka s relaxačními zastávkami,
 • stezka s informačními tabulemi.

Lesní cesty

Výstavba nových cest, oprava stávajících a nebo třeba jen vylepšení v podobě instalace svodnic a nebo  uzamikatelné brány.

Zajistíme pro vás:
 • Výstavbu nové lesní cesty,
 • realizace lesních pěšin,
 • opravu poníčené cesty,
 • instalaci odvodńovacích prvků,
 • montáže brán a cedulí.

Vodní díla

Vracíme vodu do lesů a udržujeme stávající vodní díla.

Zajistíme pro vás:
 • obnova mokřadů, rybníků a tůní,

 • údržba vodních děl,

Služba odborného lesního hospodáře (OLH)

Zajistíme Vám, jako vlastníkovi lesa odbornou úroveň hospodaření tak, aby nedošlo k porušení zákona.

Zajistíme pro vás:
 • služba OLH,
 • jednání s úrady,
 • vyřizování dotací,
 • odborné poradenství.

Dotace

Zařídíme pro Vás veškeré administrativní úkony pro úspěšné získání dotací

Zajistíme pro vás:
 • obnova lesních porostu,
 • výchova lesních porostů,
 • zajištění lesních porostů.

Nezávazná poptávka

Zaujaly vás naše služby? Pomocí tohoto formuláře nám můžete sdělit s čím potřebujete poradit
nebo rovnou odeslat produktovou poptávku.  Nebojte se rozepsat.